Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
Terminy rekrutacji

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

od 20.04.2022 do 17.05.2022 godz. 12.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 08.07.2022 do 12.07.2022 godz.15.00 - dostarczenie do szkoły  kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

19.07.2022 r. do godz. 12.00 - Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych do technikum i  branżowej szkoły I stopnia.

W postępowaniu uzupełniającym: 05.08.2022 godz. 12.00.

Od 20.04.2022 do 20.07.2022 - wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych.

W postępowaniu uzupełniającym: od 25.07.2022 do 09.08.2022.

od 19.07.2022 godz. 12.00 do dnia 22.07.2022  godz. 12.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W postępowaniu uzupełniającym: od 05.08.2022 godz.12.00 do 10.08.2022 godz. 12.00.

25.07.2022r. do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

W postępowaniu uzupełniającym:11.08.2022 do godz. 12.00.

 

 

DOKUMENTY

  1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz otrzymuje kandydat w sekretariacie naszej szkoły, a orzeczenie wydaje lekarz medycyny pracy).
  4. Karta zdrowia.
  5. Trzy zdjęcia.

Dodatkowo kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia powinni złożyć:

  1. Umowę z zakładu pracy o przyjęciu na naukę zawodu (najpóźniej do 15 września).
  2. Skierowanie od pracodawcy na dokształcanie do Branżowej  Szkoły I Stopnia - druki do pobrania w sekretariacie.

Pracownicy młodociani i ich rodzice lub prawni Opiekunowie mogą zawierać umowę o naukę wybranego zawodu z pracodawcą, który legitymuje się dyplomem lub równorzędnym dokumentem w danym zawodzie i zaświadczeniem ukończonego kursu pedagogicznego, bądź wymagania te spełnia określony w umowie pracownik-opiekun ucznia.

Odsłony: 12860

Nawigacja


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /modules/mod_menu/helper.php on line 97

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy