Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
Księgozbiór szkolny poświęcony patronowi

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

 

 

1.  ALAZRAKI, Valentina

Jan Paweł Wielki 1920-2005. Papież, który zmienił świat./ teksty Valentina Alazraki,

fotogr. Gianni Giansanti.- Warszawa: Wydaw. Świat Książki, 2008.- 175 s.: il.

 

2.  BALON-MROCZKA , Tomasz

Dekalog dla Polaków./red. Tomasz Balon-Mroczka.- Kraków: Dom Wydawniczy

Rafael, 2008.-159 s.

 

3.  BALON-MROCZKA , Tomasz

Błogosławieństwa dla Polski. ./red. Tomasz Balon-Mroczka.- Kraków: Dom Wydawniczy

Rafael, 2008.- 117 s.

 

4.  BARTOŚ, Tadeusz

Jan Paweł II. Analiza krytyczna/ Tadeusz Bartoś.- Warszawa: Wydawnictwo Sic! s.c., 2008.- 173 s.

 

5.  BUCCARELLI, Franco

Cuda naszego papieża/ Franco Buccarelli,  tłum. Katarzyna Trzeszkowska .- Kraków:

Wydawnictwo M, 2007.- 134 s.: il.

 

6.  BUCCARELLI, Franco

Jan Paweł II cudownie ocalony. / Franco Buccarelli, Lucyna Rodziewicz- Doktór.- Kraków: Wydawnictwo M, 2009.- 100 s.

 

7.  DOMOSŁAWSKI,  Artur

Chrystus bez karabinu: o pontyfikacie Jana Pawła II./ Artur Domosławski.

-Warszawa: Prószyński i S-ka, cop. 1999.- 252 s.

 

8.  GALAROWICZ, Jan

Blask godności. O etyce Karola Wojtyły i nie tylko./ Jan Galarowicz.

- Kęty: Wydawnictwo ANTYK,2005.-296 s.

 

9.  GROMEK-ILLG,  Joanna

Czuwanie : 1-8 kwietnia 2005. / red. Joanna Gromek-Illg. - Kraków : Znak, 2005. – 269 s.

 

10. GUZ, Eugeniusz

Zamach na papieża. Mroczne siły nienawiści./Eugeniusz Guz.- Warszawa: Oficyna

Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”,2006.-404s.: il.

 

11. KOSICKI, George W.

Jan Paweł II Papież Miłosierdzia./ George W. Kosicki, Agnieszka Dzisiewska.- Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 2008.-239 s.

 

12. KUNICKI, Kazimierz

Śladami Jana Pawła II po Polsce. Zakopane/ Kazimierz Kunicki, Dymitr Miłowanow.- Warszawa: Wydawnictwo Bellona SA, 2008.-48 s.

 

13. LATASIEWICZ, Marek

104 pielgrzymki Jana Pawła II/ Marek Latasiewicz.- Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2008.-144s.

 

14. LEBIODA, Dariusz Tomasz

Tajemnice życia Karola Wojtyły/ Dariusz Tomasz Lebioda.- Bydgoszcz: Wydaw. Somix, 1991.-253 s.

 

15.LECOMTE, Bernard

Pasterz/Bernard Lecomte .-Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2006.-767s.

 

16. MACHARSKI, Franciszek

Kraków Jana Pawła II/ Franciszek Macharski, fot. Adam Bujok.-Wyd.1.-Kraków: Wydawnictwo BiałyKruk,2008.-127 s.: il.

 

17. MALIŃSKI, Mieczysław

Jan Paweł II Wielki. Droga do świętości/ ks. Mieczysław Maliński. -Kraków:             Wydawnictwo m, 2005.-193 s.

 

18. MARI, Arturo

Ufne serca. Jan Paweł II i dzieci/ Arturo Mari, Jan Paweł II.-Wyd.4.- Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk, 2005.-142 s.: il.

 

19. MARINELLI, Enrico

Papież i jego generał. Nieznane ucieczki Jana Pawła II we wspomnieniach jego „anioła stróża”/ Enrico Marinelli.- Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2007.-252 s.:il.

 

20. NOWAK, Andrzej

Jan Paweł II 1920-2005. Ilustrowana biografia/ Andrzej Nowak.- Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński, 200….-144s.

 

21. OWCZAREK, Przemysław

Karol Wojtyła- Jan Paweł II podhalańska opowieść o świętym. Od historii do mitu- studium antropologiczne./ Przemysław Owczarek.-Wyd.1.-Kraków: Wydawnictwo AVALON, 2006.-439 s.: il.

 

22. PERSZON, Jan

Jan Paweł II a religie świata / red. Jan Perszon.- Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007 .- 181 s.

 

23. PIOTROWICZ, Grzegorz

Pielgrzym w ojczyźnie. Jan Paweł II 1920-2005/ Grzegorz Piotrowicz, Jerzy S. Kowalski.- Wyd.2.- Bochnia-Kraków: Wydawnictwo SMS i Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2005.- 351 s. : il.

 

24. PONIEWIERSKI, Janusz

Pontyfikat 1978-2005/ Janusz Poniewierski, Józef Tischner.- Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2005.- 502 s.

 

25. SKOCZEK, Tadeusz

Jan Paweł II 1978-2005. Pontyfikat przełomu/ Tadeusz Skoczek.- Warszawa; Wydawnictwo Księży Werbistów, 2008.- 372 s.: il.

 

26. STĘPNIAK, Marek

Uradowaliście serce moje. 15 rocznica pobytu Jana Pawła II w Łodzi/ Marek Stępniak.- Łódź: Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2002.-96 s.: il.

 

27. SOWIŃSKI, Sławomir

Europa drogą kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości/ Sławomir Sowiński.- Wrocław. Warszawa. Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 200… - 318 s.

 

28. SZWEDA, Piotr

Jan Paweł II o bożym miłosierdziu i św. Faustynie/ Piotr Szweda MS.- Kraków: Wydawnictwo SALWATOR, 2008.- 83 s.

 

29. TURNAU, Jan

Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Kalendarium oraz testament Jana Pawła II./ Jan Turnau.- Warszawa: Biblioteka „WIĘZI”, 2005.- 126s.: il.

 

30.WARZYWODA, Maciej

Śladami Jana Pawła II  po Polsce. Skoczów./ Maciej Warzywoda, Dymitr Miłowano.- Warszawa: Wydawnictwo Bellona SA, 2008.- 44.s: il.

 

31. WEIGEL, George

Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II./ George Weigel.- Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2005.- 1191 s.

 

32. WILK, Marian

Jan Paweł II Wielki. Dyplomata i polityk./ Marian Wilk, Agnieszka Dyszlewska, Bogusław Miernik.-Łódź: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, 2006.-428 s.: il.

 

33. ZAVATTARO, Fabio

Dlaczego Jan Paweł II ich kanonizował./ Fabio Zavattaro, Krzysztof Stopa.- Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.- 208 s.

 

34. ZUCHNIEWICZ, Paweł

Cuda Jana Pawła II./ Paweł Zuchniewicz.- Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 200….- 246 s.: il.

 

35. ZUCHNIEWICZ, Paweł

Jan Paweł II „ Będę szedł naprzód”/ Paweł Juchniewicz.- Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2009.- 274 s.

 

36. ZUCHNIEWICZ, Paweł

Jan Paweł II – nasz święty. Powieść biograficzna./ Paweł Zuchniewicz.- Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2010.- 397 s.

 

37. ZUCHNIEWICZ, Paweł

Młode lata papieża. Lolek./ Paweł Zuchniewicz.- Warszawa: Wydawnictwo Prószyński                 i S-ka, 200…- 326 s.: il.

 

38. ZUCHNIEWICZ, Paweł

Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża./ Paweł Zuchniewicz.- Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2007.- 302 s.

 

39. ZUCHNIEWICZ, Paweł

Papież rodzin./ Paweł Juchniewicz.- Kraków: Wydawnictwo m , 2005.- 125 s.

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA  

 

1. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.I , Encykliki/ Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2006.- 872 s.

 

2. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.II , Adhortacje/ Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2006.- 1110 s.

 

3. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.III , Listy / Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2007.- 1145 s.

 

4. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.IV , Konstytucje apostolskie, Listy motu proprio i bulle / Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2007.- 1067 s.

 

5. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.V, Orędzie, Przesłania, Przemówienia okolicznościowe / Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2007.- 841 s.

 

 6. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.VI , Katechezy część I / Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2007.- 1117 s.

 

7. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.VII , Katechezy część II / Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2007.- 870  s.

 

8. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.VIII , Katechezy część III / Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2007.- 676 s.

 

9. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.IX , Homilie i przemówienia z pielgrzymek- Europa część 1. Polska / Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2008.- 994 s.

 

10. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.X , Homilie i przemówienia z pielgrzymek- Europa część 2. Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu  / Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m,

2008.- 987 s.

 

11. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.XI , Homilie i przemówienia z pielgrzymek- Europa część 3. Austria, Niemcy, Włochy i inne kraje europejskie/ Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m,

2008.- 1183 s.

 

12. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.XII , Homilie i przemówienia z pielgrzymek- Ameryka Północna i Południowa/ Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2009.- 1194 s.

 

13. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.XIII , Homilie i przemówienia z pielgrzymek- Azja, Afryka, Australia                 i Oceania / Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2009.- 1167 s.

 

14. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.XIV , Homilie i przemówienia okolicznościowe / Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2009.- 925 s.

 

15. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.XV , Modlitwy i rozważania część 1. Niedzielna Modlitwa Maryjna 1978-1992 / Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2009.- 886 s.

16. JAN PAWEŁ II

Dzieła zebrane. T.XVI , Modlitwy i rozważania część 2. Niedzielna Modlitwa Maryjna 1993-2003 Rozważania, modlitwy/ Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2009.- 985 s.

 

17. JAN PAWEŁ II

Co Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu Europy/ Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2003.- 389 s.

 

18. JAN PAWEŁ II 

Duchowość kapłana katechezy o formacji/ Jan Paweł II.-Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, 2010.- 135 s.

 

19. JAN PAWEŁ II

Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego i szukającego/ Jan Paweł II, Krzysztof Dybciak.- Wyd.3.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002.- 313 s.

20. JAN PAWEŁ II

Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II/ Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2007.-1284 s.

 

21. JAN PAWEŁ II

Eucharystia sercem Kościoła/ Jan Paweł II.- Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2005.- 264 s.

 

22. JAN PAWEŁ II

Jan Paweł II Wielki. Niezwykły pontyfikat. / Jan Paweł II, Janina Szczepańska, Ryszard Popiołek.- Warszawa: De Agostini Polska sp. z o.o., 200…- 127 s.: il.

 

23. JAN PAWEŁ II

Kształtowanie sumienia/ Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 1998.- 319 s.

 

24. JAN PAWEŁ II

Listy apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II/ Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2007.-783 s.

 

25. JAN PAWEŁ II

Matka Teresa i jej papież/ Jan Paweł II, Matka Teresa, fot. Arturo Mari.- Wyd.1.- Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk sp. z o.o., 2004.-127s.

 

26. JAN PAWEŁ II

Myśli na każdy dzień/ Jan Paweł II, Arturo Mari.- Poznań: Wydawnictwo Świety Wojciech, 2009.-il.; s. 46

 

27. JAN PAWEŁ II

Nie ma solidarności bez miłości/ Jan Paweł II, fot. Arturo Mari.- Wyd.1.- Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk sp.z o.o., 2005.-183 s.

 

28. JAN PAWEŁ II

O modlitwie/ Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo m, 2010.- 164 s.

 

29. JAN PAWEŁ II

Opłatek ze świętym/ Jan Paweł II, fot. Arturo Mari.- Wyd.1.- Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk sp. z o.o., 2005.- 93 s.: il.

 

30. JAN PAWEŁ II

Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci/ Jan Paweł II .- Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2005.- 173 s.

 

31. JAN PAWEŁ II

Opowiem Wam o moim życiu/ Jan Paweł II, Saverio Gaeta, Wiesława Dzieża.- Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o., 2010.- 269 s.

 

32. JAN PAWEŁ II

Promieniowanie świętości/ Jan Paweł II, fot. Adam Bujak, Arturo Mari.- Wyd.2.- Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk, 200…- 119 s.: il.

 

33. JAN PAWEŁ II

Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II/ Jan Paweł II, Janusz Poniewierski.- Wyd.2 .- Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2005 .- 76 s.

 

34. JAN PAWEŁ II

Wstańcie chodźmy!/ Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2004.- 163 s.

 

35. JAN PAWEŁ II

Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom I , 1979- 1995 / Jan Paweł II, Michał Romanek.- Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2006.- 825 s.       

 

36. JAN PAWEŁ II

Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom II, 1996 - 2003 / Jan Paweł II, Michał Romanek.- Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2006.- 947 s.                   

37. JAN PAWEŁ II

Autobiografia/ Jan Paweł II, Justyna Kiljańczyk-Zięba.- Wyd.3.-Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008.- 227 s.: il.

 

38. JAN PAWEŁ II

Polska szlakiem Jana Pawła II/ Jan Paweł II, Adam Sosnowski, fot. Adam Bujak.- Wyd.1.- Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk, 2008.- 355 s. : il.  

 

39. WOJTYŁA, Karol

Miłość mi wszystko wyjaśniła. Wiersze i poematy/ Karol Wojtyła, Krzysztof Lisowski.- Wyd.1.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007.- 51 s.

 

40. WOJTYŁA, Karol - . JAN PAWEŁ II

Poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski./ Karol Wojtyła- Jan Paweł II.- Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2007.- 594 s.

 

41. WOJTYŁA, Karol

Poezja zebrane, tryptyk rzymski/ Karol Wojtyła, Adam Bujak.-Wyd.1.- Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk, 2003.- 309 s.: il.

42. WOJTYŁA, Karol

Znak, któremu sprzeciwiać się będą/ Karol Wojtyła, fot. Adam Bujak.- Wyd.1.- Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk,2005.-205 s.: il.

Odsłony: 7775

Nawigacja


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /modules/mod_menu/helper.php on line 97

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy